اتاق عمل آنژیوگرافی (کت لب):

موقعیت بخش:

اتاق عمل آنژیوگرافی در طبقه دوم ضلع شمالی بیمارستان آریا قرار گرفته است و دارای یک اتاق عمل آنژیوگرافی ، یک سالن پذیرش بیماران و یک سالن ریکاوری میباشد.

 خدمات ارائه شده در اتاق عمل آنژیوگرافی:
در اتاق عمل آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر ( قلب ) و اندام های محیطی و عروق کاروتید (گردن)، آمبولیزاسیون فیبروم رحمی ، باطری گذاری قلبی و لیزر ضربانات نابجای قلبی انجام میگردد.

مشخصات اتاق عمل آنژیوگرافی:
از مشخصات اتاق عمل آنژیوگرافی میتوان به حضور پزشکان و اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی اهواز اشاره نمود.

نکات مورد توجه:
سالن‌های موجود در اتاق عمل آنژیوگرافی توسط دوربین مدار بسته کنترل میگردند.