نام بخش: ادمیت (پذیرش پرستاری بیماران بستری) بیمارستان آریا

تلفن تماس: 17- 33378310 داخلی 411-410-644
567 -419 اتاق پزشکان
رئیس بخش: دکتر غفاری
مسئول بخش: خانم سارا داودی
موقعیت بخش: طبقه همکف بیمارستان

خدمات بخش:

 • پذیرش کلیه بیماران بخشهای جراحی و ارجاع آنها به بخش های مربوطه پس از انجام اقدامات ذیل:
 • ویزیت بیماران وگرفتن شرح حال توسط پزشکان عمومی مستقر در واحد
 • گرفتن نوار قلب
 • ارجاع بیماران به رادیولوژی و سی تی اسکن جهت انجام گرافی های لازم پس از ثبت در سیستم و پرونده
 • گرفتن علائم حیاتی و آزمایشات لازم و فیکس کردن آنژیوکت
 • نوشتن گزاش پرستاری بدو ورود وارزیابی اولیه بیمار
 • پیگیری انجام مشاوره های لازم قبل از عمل ( مشاور داخلی و مشاوره قلب و …) وارجاع به واحد کلینیک
 • دادن آموزش های بدو ورود( معرفی بیمارستان –منشور حقوق بیمار – معرفی پرسنل – حفاظت از اموال شخصی- آموزش قبل از پروسیجر )

امکانات رفاهی:

 • دارای یک سالن انتظار مجهز جهت بیماران
 • دو اتاق پزشک جهت ویزیت بیماران
 • دو اتاق مجهز به صندلی نمونه گیری وقدسنج وترازو جهت پذیرش پرستاری
 • اتاق نوار قلب
 • اتاق مجهز به دو تخت بیمار
 • دو عدد ویلچر
 • سیستم سرمایشی وگرمایشی
 • تلویزیون جهت فیلمهای آموزشی
 • داشتن تجهیزات پزشکی (ساکشن – پالس اکسیمتری – ترالی اورژانس – کپسول اکسیژن)

قوانین بخش:

 • پذیرش بیماران در شیفت صبح از ساعت 7:30 الی 14
 • پذیرش بیماران در شیفت شب از ساعت 19:30 الی 7:30
 • مجهز بودن بخش به دوربین های مدار بسته بجز اتاق نوار قلب