بخش زایشگاه:

بخش زایشگاه شامل 4 اتاق بستری و 8 تخت و 19 نفر پرسنل می‌باشد که یـکی از اتاق ها VIP است و دارای جکوزی و آب گرم و امکان وجود همراه در کنار بیماران زایمان طبیعی می‌باشد. نوار قلب جنین به صورت شبانه روزی و زایمان طبیعی رایگان و زایمان فیزیولوژیک همراه با اجرای روش های کاهش درد شامل آب گرم و ورزش‌های بارداری و ماساژ و آوا درمانی و امکان داشتن مامای همراه، در این بخش انجام می‌شود.