مجید منتی

شماره نظام: 126172
تخصص: ارتپدی

مریم پویان

شماره نظام: 45057
تخصص: ارتپدی

مهدی مظلوم

شماره نظام: 31373
تخصص: ارولوژی

مهناز مقبل

شماره نظام: 50787
تخصص: ارولوژی

علی اکبر غلامعلی‌پور

شماره نظام: 63386
تخصص: ارتپدی

مهران عباباف

شماره نظام: 26845
تخصص: ارولوژی

فرشید روانشادی

شماره نظام: 503820
تخصص: بیهوشی

فرشاد روانشادی

شماره نظام: 44481
تخصص: بیهوشی

سیما مسیحی

شماره نظام: 44566
تخصص: جراح عمومی

عبدالرضا آرمن

شماره نظام: 17670
تخصص: جراح عمومی

محمدرضا فکرآزادان

شماره نظام: 22111
تخصص: جراح عمومی

مهین نقیب زاده

شماره نظام: 43678
تخصص: جراح عمومی

علی اصغر هنرمند

شماره نظام: 31282
تخصص: جراح مغزواعصاب

فریده فرحبخش

شماره نظام: 24433
تخصص: زنان و زایمان

شهلا فانی

شماره نظام: 24842
تخصص: زنان و زایمان

مهناز احمدی

شماره نظام: 33890
تخصص: زنان و زایمان

مریم قانون

شماره نظام: 40100
تخصص: زنان و زایمان

رباب فرحناد

شماره نظام: 32437
تخصص: زنان و زایمان

مریم داودآبادی

شماره نظام: 29296
تخصص: زنان و زایمان

شوکت احمدی نورالدین وند

شماره نظام: 40244
تخصص: زنان و زایمان

محمدعلی شیخی

شماره نظام: 64725
تخصص: قلب

فرنگیس بوجاریان

شماره نظام: 26338
تخصص: بیهوشی

نوذر درستان

شماره نظام: 22717
تخصص: جراحی عمومی

نام پزشک نظام پزشکی تخصص
باقری-شهرام 88878 آزمایشگاه
منتی – مجید 126172 ارتوپدی
ارتی – حمیدرضا 32787 ارتوپدی
سلمانی غابشی – حسین 25926 ارتوپدی
محمدزاده – مقصود 101926 ارتوپدی
محمدحسینی – پیام 116643 ارتوپدی
احمدی – اکبر 111178 ارتوپدی
فرجیانپور-عبدالنبی 31084 ارتوپدی
خرمی-محسن 35592 ارتوپدی
لطفی-مریم 46973 ارتوپدی
زانوسی-محمدپاشا 74335 ارتوپدی
ال محمد-امیرمحمد 31438 ارتوپدی
ستایش فر-نادر 36060 ارتوپدی
دشت بزرگ-احمد 46664 ارتوپدی
پورسلان-محسن 60067 ارتوپدی
پویان-مریم 45057 ارتوپدی
مفاخر-محمود 99129 ارتوپدی
باغبان حقیقی-بهزاد 114970 ارتوپدی
غلامی – محسن 102947 ارتوپدی
پدرام-هومن 3750 ارتوپدی
مولوی – مرتضی 14062 ارتوپدی
قنواتی – مسعود 33751 ارتوپدی
کوشکی-محمد 1245 ارولوژی
دادفر – محمدرضا 31340 ارولوژی
کرم زاده رحیمی – هومن 115282 ارولوژی
مظلوم – مهدی 31373 ارولوژی
سالاری – محمد 104883 ارولوژی
اقایی-علی 60736 ارولوژی
شهبازی-جعفر 44016 ارولوژی
مقبل-مهناز 50787 ارولوژی
غلامعلی پور-علی اکبر 63386 ارولوژی
جزایری-سیدمجتبی 24772 ارولوژی
شکوهی-ابراهیم 21429 ارولوژی
صحرائیان-علیرضا 28006 ارولوژی
ممبینی-حیات 22555 ارولوژی
عباباف-مهران 26845 ارولوژی
موسی پور – اسماعیل 26701 ارولوژی
حسینی – سیدمختار 24362 ارولوژی
اسدی نیا – پیمان 53297 ارولوژی
کسائی – سیدامیرپرویز 112594 ارولوژی
خزاعلی – دینیار 102274 ارولوژی
زادکرمی – مسعود 89674 اطفال
آرامش – محمدرضا 60367 اطفال
فاطمی – سیدمسعود 123363 اطفال
دکتر قدیری -علی 10474 اطفال
دهدشتیان-مسعود 25784 اطفال
کیخائی ده دزی 25356 اطفال
شمسی زاده-احمد 20214 اطفال
شریف-عبدالکریم 14259 اطفال
ال علی-فرید 44604 اطفال
مصباح-منصور 25820 اعصاب و  روان
درخشان نیا-محمدرضا 40793 اعصاب و روان
حمادی – مسعود 47625 بیمارستان
امین دزفولی – مریم 166313 بیمارستان
محب آل عبا – هومن 185454 بیمارستان
زارعی – فرهاد 178077 بیمارستان
کردونی – علی 118232 بیمارستان
جریراحمدی – سارا 110884 بیهوشی
سبحانی – رضا 113804 بیهوشی
فاطمه -جواهرفروش زاده 495588 بیهوشی
ابدال بیگی – حسن 134726 بیهوشی
کلانتری – فرهاد 62564 بیهوشی
گودرزی – وحید 108938 بیهوشی
عباسی – رهبر 116772 بیهوشی
شهره -بلادی بهبهانی 88918 بیهوشی
حسن نژادنیسی – میلاد 139955 بیهوشی
ابراهیمی منفرد – مهدی 121404 بیهوشی
گطعاوی – الهام 115063 بیهوشی
کلانتری – فرهمند 72878 بیهوشی
فرخ پی – مژگان 64923 بیهوشی
پروین – محمدمراد 62731 بیهوشی
زهرا-رحیمی 192875 بیهوشی
بهادری -حجت اله 97621 بیهوشی
حدائق – امیر 123562 بیهوشی
اذین فر – لیلا 98973 بیهوشی
فرشید-روانشادی 503820 بیهوشی
وجدانی-مرتضی 68218 بیهوشی
روانشادی-فرشاد 44481 بیهوشی
رشیدی -مژگان 68029 بیهوشی
دوستعلی وند-کریم 45616 بیهوشی
روانشادی-فرشید 50382 بیهوشی
به آئین-کاوه 27601 بیهوشی
سبزعلی-پری سیما 77490 بیهوشی
بوجاریان-فرنگیس 26338 بیهوشی
جواهرفروش زاده-فاطمه 49558 بیهوشی
زمانی-عبدالرسول 21568 بیهوشی
فتحی – ژیلا 53598 پوست
امیدیان – احسان 128749 پوست
شایسته – مهدی 131976 تصویربرداری
مسعودراد – مهیار 114522 تصویربرداری
مکی نیا – سیدمحسن 41184 تصویربرداری
معتمد فر – عظیم 94052 تصویربرداری
کرامت-ناهید 52163 تصویربرداری
پیرنیا-امیر 31375 تصویربرداری
البوشوکه – سید علی 76479 تصویربرداری
صامت زاده-مژگان 63308 تصویربرداری
بیژنی 14017 جراحی ترمیمی و پلاستیک
شالباف – شروین 99918 جراحی ترمیمی و پلاستیک
فخرایی – سیدمحمدرضا 16657 جراحی توراکس
خدابخشی – صادق 79309 جراحی توراکس
مینائی-حسین 34201 جراحی عروق
ایرج-نظری 48552 جراحی عروق
موسوی-فرید 102212 جراحی عمومی
سیما-مسیحی 44566 جراحی عمومی
ناهیدی-عبدالرحیم 20681 جراحی عمومی
بیژن زاده-علی 49256 جراحی عمومی
ارمن-عبدالرضا 17670 جراحی عمومی
کبیری-علیرضا 26337 جراحی عمومی
حافظی-محمدحسن 21577 جراحی عمومی
فکرآزادان-محمدرضا 22111 جراحی عمومی
پازیار-فرامرز 24669 جراحی عمومی
سینا-کمال 1604 جراحی عمومی
درستان-نوذر 22717 جراحی عمومی
محمدی-پروین 28172 جراحی عمومی
نقیب زاده-مهین 43678 جراحی عمومی
عسگری – مهدی 28887 جراحی عمومی
باقرپور جهرمی-علی 106933 جراحی عمومی
فرحناک – محمدرضا 28742 جراحی عمومی
معین راد – علی 37087 جراحی عمومی
قاسمی – علی 53916 جراحی عمومی
پیوسته -مهران 33344 جراحی عمومی
اندیشه – محسن 147943 جراحی عمومی
علوی – مصطفی 117857 جراحی عمومی
نظری مقدم – مهدی 135222 جراحی عمومی
امیر- اشرفی 126310 جراحی عمومی
عظیمی – شاهرخ 38785 جراحی عمومی
نجاتی – محمد 94841 جراحی عمومی
رئیسیان-شاهرخ 32055 جراحی فک و صورت
فلاحی-حمیدرضا 117448 جراحی فک و صورت
استادیان-نصراله 22931 جراحی کودکان و نوزادان
حسینی-غلامعباس 26688 جراحی مغز و اعصاب
هنرمند-علی اصغر 31282 جراحی مغز و اعصاب
شاملو-محسن 92284 جراحی مغز و اعصاب
مطهری-محمد 72873 جراحی مغز و اعصاب
بیاتی-فرشید 84554 جراحی مغز و اعصاب
رصرص – صالح 152 جراحی مغز و اعصاب
صفری – حسین 128248 جراحی مغز و اعصاب
عبدالخانی – عیدی 50335 جراحی مغز و اعصاب
درخشان مهر – فاطمه 119143 جراحی مغز و اعصاب
جهانگیری بابادی – آرمین 99867 جراحی مغز و اعصاب
علیزاده-پویان 105423 جراحی مغز و اعصاب
پدرام-قنواتی 94120 جراحی مغز و اعصاب
مصطفی – ابوعلی 137910 چشم
برنا – فریناز 88445 چشم
پارسی پور – فاروق 122897 چشم
جانگران نژاد-عبدالرضا 27537 چشم
بیژن-بیژن زاده 61098 چشم
ثریا-سهیلا 28012 چشم
خلفی-نصراله 21630 چشم
انصاری-عبدالمجید 25068 چشم
نجفی-محمد 11156 چشم
فقهی-مصطفی 29307 چشم
صادقیان-محمدرضا 26198 چشم
حسین زاده-مهران 40369 خون و آنکولوژی
ثقه الاسلامی-محمد 71423 خون و آنکولوژی
احسان پور – علی 102157 خون و آنکولوژی
وٍثوقی – تینا 79153 خون و آنکولوژی
احمدزاده دیلمی-احمد 100626 خون و آنکولوژی
ابوعلی – علیرضا 74647 خون و آنکولوژی
علی -جواهرفروش زاده 88798 داخلی
اشرفی – ماندانا 44098 داخلی
سعیدنیا – سعید 68397 داخلی
بقائی-سیامک 36736 داخلی
منصوری-علیرضا 33711 داخلی
سیاح – جلال 83271 داخلی
شادمند-محمدحسین 14019 داروساز
محمدی نژاد-مریم 12278-د داروساز
سی تی 33919 رادیوگرافی
مولا-کریم 24733 روماتولوژی
توکل -حشمت اله 18901 ریه
برسی – سیدحمید 56037 ریه
راجی – حانیه 76573 ریه
حدادزاده شوشتری – مریم 78456 ریه
علیزاده عطار – غلامرضا 122084 ریه
جلالی – قاسم 71669 ریه
براتی-مزگان 30079 زنان و زایمان
داودآبادی-مریم 29296 زنان و زایمان
شهبازیان-ناهید 31967 زنان و زایمان
مشکی-مرضیه 37754 زنان و زایمان
فرحبخش-فریده 24433 زنان و زایمان
کشاورزیان-رضوان 50077 زنان و زایمان
فانی-شهلا 24842 زنان و زایمان
زرگر-مهوش 29729 زنان و زایمان
ماهرخ-ابوعلی 34636 زنان و زایمان
موری-شکوه 42381 زنان و زایمان
مسیحی-سارا 35498 زنان و زایمان
نظری فروشانی-محمدعلی 15489 زنان و زایمان
رازی-تقی 13492 زنان و زایمان
باور-عبدالمجید 15555 زنان و زایمان
سعادتی-نجمیه 34789 زنان و زایمان
اسکندری-شیدا 45571 زنان و زایمان
ذاکرحسینی-وحیده 20346 زنان و زایمان
احمدی-مهناز 33890 زنان و زایمان
نیک منش-نوشین 55654 زنان و زایمان
مرمضی-فریده 38092 زنان و زایمان
زمانیان-سیما 50260 زنان و زایمان
ایلخاص زاده-پروانه 39032 زنان و زایمان
بیک-مهرنوش 56741 زنان و زایمان
ملاحسنی -لیلا 42894 زنان و زایمان
احتشام زاده-سیما 78754 زنان و زایمان
نیسی-سوسن 40882 زنان و زایمان
سالمی-شبنم 87346 زنان و زایمان
حسینی اصل-فرزانه 84392 زنان و زایمان
ترک زبان-مهنوش 83663 زنان و زایمان
جلالی-میترا 45260 زنان و زایمان
احمدی نورالدین وند-شوکت 40244 زنان و زایمان
پورسیاح-ندا 99212 زنان و زایمان
چنانی نزاد-کیمیا 48157 زنان و زایمان
محمدجعفری-راضیه 29718 زنان و زایمان
رومیانی-فروغ 51688 زنان و زایمان
نسرین-شهبازیان 33879 زنان و زایمان
امیرپور-روزا 42540 زنان و زایمان
کرمزاده-سیما 27704 زنان و زایمان
قانون-مریم 40100 زنان و زایمان
ماندانا-محمودی 39231 زنان و زایمان
فرحناد-رباب 32437 زنان و زایمان
مهناز-مالچی 84143 زنان و زایمان
چراغی-فاطمه 93179 زنان و زایمان
اژدریان-سهیلا 34882 زنان و زایمان
سواددار – فرزانه 88269 زنان و زایمان
طاهرپور – سیما 93082 زنان و زایمان
مبصر – الهه 72297 زنان و زایمان
گازر – زهره 32274 زنان و زایمان
امیر شقاقی – افشان 86914 زنان و زایمان
شریفاتی – اعظم 100157 زنان و زایمان
توسلی – مژگان 49654 زنان و زایمان
دیباوند – نرجس 85514 زنان و زایمان
زهره -بلادی بهبهانی 62703 زنان و زایمان
محمدی – بنفشه 113423 زنان وزایمان
خرمشاهی – هناء 30752 زنان وزایمان
هرمزی – لیلا 93678 زنان وزایمان
کاشی  – سمانه 129709 زنان وزایمان
خان احمدلو – مریم 113246 زنان وزایمان
زرع پیما – ساره 120078 زنان وزایمان
راستی – آفرین 99263 زنان وزایمان
رکابی زاده – مریم 99819 زنان وزایمان
نیک فرجام – سارا 140244 زنان وزایمان
محمدپوردهقانی – ازاده 88309 زنان وزایمان
شجاعی – کبری 93698 زنان وزایمان
قاسمی – کیمیا 104131 زنان وزایمان
میرزامحمدی – سوسن 84888 زنان وزایمان
کنعانی – محیا 115772 زنان وزایمان
ایوبی – سرورالسادات 108916 زنان وزایمان
قنواتی – نگین 88376 زنان وزایمان
جلیلی سه بردان – زروان 96042 زنان وزایمان
خطیر – شیوا 73331 زنان وزایمان
رحیمی – مریم 138471 زنان وزایمان
فرهادی – مجید 72822 عفونی
صرامی – عبداله 52579 عفونی
حسینی-عطااله 58179 عفونی
یوسفی – فرید 62958 عفونی
پاک سرشت – بهداد 78875 عفونی
سلمان زاده – شکراله 47406 عفونی
موگهی – ساسان 56894 عفونی
پرنیان – فاطمه 109691 عمومی
خلقی – مهدی 118622 عمومی
صلاحی – آرزو 84287 عمومی
شریعتی نجف آبادی-سیدحسن 141167 عمومی
مرادی – محمد 151271 عمومی
شیما -زمانیان 170555 عمومی
الهی – محمد 172805 عمومی
صالحی فرد – پژمان 169092 عمومی
اسفندیارپور-نسرین 60747 عمومی
سالاری – رضا 86009 عمومی
جهان آرا – حامد 182426 عمومی
ارمان-منصوری 191456 عمومی
روشنائی – محسن 143382 عمومی
بازیار – محمدصادق 192811 عمومی
نهاوندی – امیر 183569 عمومی
علمداری – محمد صادق 62030 عمومی
مهریار – شاهرخ 57807 عمومی
اعتمادی – خشایار 73907 عمومی
شیرمحمدی – عباس آقا 80619 عمومی
عباسی دزفولی – فرید 88279 عمومی
کدخدائی-بهمن 83251 عمومی
مظاهری-اشرف 7894 عمومی
راستکار – امیر حسین 56053 عمومی
مرتضی-فانی 48594 عمومی
سعیدی – علی 143860 عمومی
غفاری – ابراهیم 114464 عمومی
فرنام – مهزاد 139808 عمومی
روزدار چالشتری-منصور 47844 عمومی
جهانشاهی – علیرضا 56873 غدد
نریمیسا – مریم 5370 فیزیوتراپی
مولا – مجاهد 44444 فیزیوتراپی
بریمانی-کوشیار 17382 قلب
شیخی-محمدعلی 64725 قلب
شریفی-مهرانا 90223 قلب
عاشوری – سارا 99733 قلب
تقویان پور – سامان 61933 قلب
محمودی-حسین 20984 قلب
عیسی پور-مهدی 104913 قلب
عادل-سیدمحمدحسن 28569 قلب
محمدهادی-ناصر 47895 قلب
عصاره-احمدرضا 30996 قلب
قلی زاده – بهنام 89154 قلب
رفیع – شهرام 68822 قلب
معلم نیا – هوشنگ 73278 قلب
انژیوگرافی 98964 قلب  و عروق
میرسلیمانی – قاسم 113303 قلب  و عروق
کاشانی بیرگانی – فرشاد 116455 قلب  و عروق
اقبالنژاد-منصوره 111536 قلب  و عروق
سوداگر – عبدالحسین 28755 قلب  و عروق
پیامی – بابک 45087 قلب  و عروق
کیارسی – محمدرضا 99533 قلب  و عروق
نیک خوی – محمد 117865 قلب  و عروق
مریم -علاسوند 124234 قلب  و عروق
غدیری – محمدمهدی 121539 قلب  و عروق
اریافر-مصطفی 79494 قلب  و عروق
نبوی – سیدعباس 116024 قلب  و عروق
مومن غریب وند – محمد 94873 قلب  و عروق
ناصحی – نسیم 103686 قلب  و عروق
فرامرزی – محمد 84972 قلب  و عروق
حیدری – ابراهیم 46895 قلب  و عروق
حی بر – حبیب 107571 قلب  و عروق
امیری امرائی – امیر 62801 قلب  و عروق
صمیمی – کامیار 104299 قلب  و عروق
جهانگیری – منصور 109079 قلب  و عروق
ممبینی – خدامراد 72749 قلب  و عروق
افشانی – سید محمدرضا 100011 قلب  و عروق
خواجه پور – هادی 80937 قلب  و عروق
کریمی پناه – محمد 138184 قلب  و عروق
حمید – خالد 119497 قلب  و عروق
حسین زاده – محسن 84795 قلب کودکان
بهبهانیان-مهران 64573 گوارش
حاجیانی-اسکندر 29193 گوارش
اقا محمدی- نیما 74891 گوارش
علوی نژاد-پژمان 69287 گوارش
فضلی پور – اعظم 91662 گوش و حلق و بینی
فقهی-سارا 49839 گوش و حلق و بینی
مددی نیا-مینو 56183 گوش و حلق و بینی
عبداله -فرح بخش 30080 گوش و حلق و بینی
اقبال نژاد-منصور 25584 گوش و حلق و بینی
حسین زاده-مجید 19061 گوش و حلق و بینی
رکابی-حسین 25925 گوش و حلق و بینی
موسوی بهبهانی-سیدمحمد 27132 گوش و حلق و بینی
درخشنده – ویتا 50065 گوش و حلق و بینی
مریم-لطفی 130651 گوش و حلق و بینی
مشعلی-لیلا 94551 گوش و حلق و بینی
امانی – ویدا 88307 گوش و حلق و بینی
درستان-وحید 931 مشترک
پری سیما-سبزعلی 774900 مشترک
عباس پور – عبداله 66666 مشترک
سلطانی-فرهاد 32776 مشترک
کاوش-مهران 35551 مشترک
نژادسلامی-محمدرضا 93435 مغزواعصاب
شایان پور-شکوه 73954 نفرولوژی
رضائی – عیسی 89615 نفرولوژی
قربانی-علی 39990 نفرولوژی
بلادی موسوی-سید سیف اله 65755 نفرولوژی
احمدی هلیلی – شهلا 103882 نفرولوژی
ثابت نیا – لیلا 107278 نفرولوژی
ازادمنش – الهام 36095 نورولوژی
حسن زاده – علیرضا 100821 نورولوژی
ترحمی – شهرام 21454 نورولوژی
بهرامی-محمدعلی 95044 نورولوژی
سمیع-مصطفی 46102 نورولوژی
تیرداد – روشنک 79325 نورولوژی