بیانیه ماًموریت بیمارستان آریا اهواز
بیمارستان فوق تخصصی آریا به عنوان بزرگترین مرکز پیشرفته درمانی خصوصی جنوب غرب کشور، خدمات سلامت ایمن و با کیفیت را با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد و تجهیزات پیشرفته به مراجعین ایرانی و خارجی ارائه می‌نماید.

بیانیه دورنمای بیمارستان آریا اهواز
ما برآنیم تا با ارائه خدمات سلامت در بالاترین سطح کیفیت و ایمن ترین شرایط، انتخاب برتر مددجویان، کارکنان و پزشکان در سطح کشور و منطقه امرو باشیم.

بیانیه ارزش های بیمارستان آریا اهواز
ارزش‌ها: بیمار محوری / حفظ کرامت انسانی / توجه به ارزش های اعتقادی / مسئولیت پذیری / تخصص گرایی / قانون مداری / بهبود مستمر / کار گروهی
1)  ما تلاش می‌کنیم نیازهای بیماران را به صورت تخصصی، اثربخش و کارآمد و ایمن تاًمین کنیم.
2)  ما به کلیه افراد جامعه، بیماران، خانواده آنها و همکاران خود احترام می‌گذاریم.
3)  نسبت به ارزش‌های اعتقادی بیماران خود دارای تعهد می‌باشیم.
4)  نسبت به جامعه مسئولیت پذیر و پاسخ گو هستیم.
5)  ما تلاش می کنیم تا با به کارگیری سطح عالی تخصص در زمینه ارائه خدمات ایمن بیمارستانی دست یابیم.
6)  بهبود مداوم کیفیت خدمات ایمن برای ما بسیار مهم است.
7)  کارکنان دلسوز، متعهد و صادق کلید بهبود کیفیت خدمات ایمن این بیمارستان است.
8)  همکاری و کار گروهی کارکنان منجر به ارائه خدمات ایمن مورد نیاز جامعه در بالاترین سطح ممکن کیفیت می‌شود.