نحوه پذیرش بیماران بستری  الکتیو در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آریا اهواز:

 • در بدو ورود بیمار بعد از چک کردن مدارک هویتی بیمار و برگ دستور پزشک یک شماره نوبت از فراخوان به بیمار(همراه بیمار) داده می شود.سپس تا خواندن شماره توسط فرخوان منتظر می‌ماند.
 • در زمان تشکیل پرونده بیمار با کارت شناسایی تطبیق داده می شود و سپس تشکیل پرونده انجام می گیرد.
 • بیمار(همراه بیمار) جهت واریز پیش پرداخت به صندوق بیمارستان هدایت می‌شود.
 • فیش پرداختی توسط پرادخت کننده به کاربر پذیرش تحویل داده می‌شود.
 • کاربر پذیرش پرونده بستری بیمار را بعد از بستن دستبند به بیمار تحویل میدهد.
 • بیمار به واحد ادمیت هدایت می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت بستری:

 • کارت ملی یا شناسنامه عکس داریا دفترچه درمانی
 • در مورد بیماران زیر 18 سال ,معلولین ذهنی حضورپدر یا قیم به همراه شناسنامه  هر دو الزامی است.
 • بیماران با عمل زایمان-سزارین حضور همسر بیمار به همراه شناسنامه و کارت ملی طرفین و آخرین سونوگرافی الزامی است
 • در مورد عمل های زنان مانند هیسترکتومی (در آوردن رحم) میومکتومی,لاپاراسکوپی,لاپاراتومی, کورتاژ و …… حضور همسر بیمارو شناسنامه و کارت ملی طرفین الزامی است.
 • در خصوص بیماران توریستی (افراد غیر ایرانی) به همراه داشتن پاسپورت و ویزا با تاریخ معتبر الزامی می باشد.
 • در خصوص بیماران دختر مجرد همراه داشتن شناسنامه الزامی می‌باشد.
 • زمان پذیرش نسبی می‌باشد و بستگی به میزان بیماران در صف انتظار دارد.
 • کلیه بیمه های تکمیلی طرف قرار داد در صورتی پذیرفته می‌شود که پزشک جراح بیمه مکمل بیمار را پذیرفته باشد در غیر این صورت پس از ترخیص (دو هفته بعد)فاکتور به طور کامل جهت ارائه به دفتر بیمه به بیمار یا همراه وی داده می‌شود.
 • بیماران با دفترچه خدمات درمانی نظام ارجاع یک(کمیته امداد) حتما قبل از مراجعه به بیمارستان جهت بستری از پزشک خانواده کد ارجاع دریافت نمیاند در غیر این صورت بستری به صورت آزاد انجام می‌گیرد.
 • در خصوص بیماران غیر ایرانی که ساکن ایران می‌باشند حتما باید کارت خانواردارای  اعتبار اقامت همراه داشته باشند.